CZLE Bewindvoering

Beschermingsbewind

Soms is iemand onvoldoende in staat om de eigen belangen

goed te behartigen of voor zichzelf te zorgen. De wet geeft dan de

mogelijkheid om (een deel van) de goederen van diegene onder

bewind te stellen. Officieel heet deze maatregel ‘onderbewindstelling

ter bescherming van meerderjarigen’.

Mentorschap

Als iemand onvoldoende in staat is om op het persoonlijke (niet financiële)

vlak voor zichzelf te zorgen kan de rechtbank een mentor benoemen.

De mentor geeft zo iemand advies en neemt zoveel mogelijk in overleg met hem beslissingen op het gebied van diens verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.

CURATELE

Als iemand niet meer over zijn financiële en persoonlijke zaken kan beslissen, kan de rechtbank curatele instellen en een curator benoemen. De cliënt verliest dan zijn handelings-bekwaamheid en daarmee ook het gezag over minderjarige kinderen.


afwezigheidsbewind

Vermissing van een persoon brengt met zich mee dat de vermiste niet meer in staat is om zijn verplichtingen na te komen en zijn zaken te regelen. Wanneer de vermissing langere tijd duurt, kan het nodig zijn dat iemand anders het afhandelen van met name financiële zaken van de vermiste op zich neemt.

TESTAMENTAIR BEWIND


Als erfgenamen nog te jong zijn om hun erfenis te beheren, of er zijn redenen om aan te nemen dat een erfgenaam zijn erfenis niet goed zal beheren, kan in het testament 'testamentair bewind' geregeld worden. Een bewindvoerder beheert dan de erfenis voor een erfgenaam.

BUDGETBEGELEIDING

Het begeleiden van cliënten bij het beheren van hun inkomsten. De bedoeling is dat cliënten leren hun inkomen zelfstandig beheren.


ONZE BEREIKBAARHEID

CZLE Bewindvoering is van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 bereikbaar:

 

Telefonisch (voicemail beschikbaar), per sms of per WhatsApp op

06-43510483.

 

Per e-mail op czlebewindvoering@gmail.com.

 

Via Facebook of Facebook Messenger (Facebook-naam 'CZLE Bewindvoering').

 

Tarieven

De tarieven voor bewindvoering en mentorschap worden door de overheid vastgesteld en zijn dus bij elke bewindvoerder of mentor gelijk. 

 

Tarieven 2023:

Bewindvoering 1 persoon 

Zonder schulden €    125,53 incl. BTW

 

Mentorschap 1 persoon

Standaardtarief   €    125,53 incl. BTW

 

Curatele 1 persoon
Standaardtarief   €    225,96 incl. BTW

 

Deze maandelijkse kosten worden eventueel vergoed uit de bijzondere bijstand.

 

Overige tarieven kunt u bij ons opvragen.

Privacy

Wilt u weten hoe 
CZLE Bewindvoering om gaat met privacy, persoonsgegevens en geheimhouding?

 

Bel 06-43510483 of stuur een e-mail naar czlebewindvoering@gmail.com en u ontvangt het reglement!


Kennismakingsgesprek (1 uur) is gratis, vrijblijvend en zonder enige verplichting!

Kijk ook eens op onze Facebookpagina (zoek op CZLE Bewindvoering)!